User Tools

Site Tools


Writing /home/klyns5ovcpgv/public_html/data/cache/6/6515ad6c8927ba6db2ac018f92045abd.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /home/klyns5ovcpgv/public_html/data/cache/6/6515ad6c8927ba6db2ac018f92045abd.metadata failed
เรียนภาคสมทบ
Writing /home/klyns5ovcpgv/public_html/data/cache/6/6515ad6c8927ba6db2ac018f92045abd.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /home/klyns5ovcpgv/public_html/data/cache/6/6515ad6c8927ba6db2ac018f92045abd.xhtml failed

สวนสุนันทา กับประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สนใจสมัครเรียนติดต่อได้ที่นี่ สวนสุนันทา https://goo.gl/YL81Ry ได้ที่นี่ MARCH 26 2019

(Image: https://ssru.ac.th/useruploads/images/20180726/2018072615325938044433.jpg). รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ราชภัฏ http://bit.ly/2PSKVyI

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่นี่ ราชภัฏ

SSRU กับเมืองไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนหนทางอู่ทองนอก ตำบลดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 เดิมรอบๆนี้เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของราชสำนักดุสิตได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า “สวนสุนันทา” ถัดมากระทรวงธรรมการ(กระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันนี้) ได้รับมอบพื้นที่ดังที่กล่าวผ่านมาแล้วให้จัดเป็นสถานศึกษาชื่อ “โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย” ช่วงวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2480 และยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา เมื่อปี พ.ศ. 2501

ถัดมาได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็น “สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา” https://ssru.ac.th/home เมื่อปี พุทธศักราช 2535 จนกระทั่งเปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา” เมื่อวันที่ 15 เดือนมิถุนายน 2547 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและก็ปริญญาเอก ทั้งภาคธรรมดาและก็ภาคพิเศษ มีหลักสูตรที่นานัปการให้นักศึกษาได้เลือกเรียนมากยิ่งกว่า 50 สาขาวิชา

นอกเหนือจากนั้นยังมีวิทยาลัยนานาประเทศรวมทั้งวิทยาลัยการจัดการ นักศึกษามหาวิทยาลัยสามารถเลือกเรียนได้นานัปการทาง อีกทั้งผ่าน On line, e-leaning มหาวิทยาลัยได้จัดบริการระบบอินเทอร์เนต อินทราเนต รวมทั้งระบบ Wire-less campus รับประกันทุกจุดของมหาวิทยาลัยและมีระบบฐานข้อมูล (Data base system) ทางด้านวิชาการและงานค้นคว้าเพื่อการค้นแบบ On-line ที่เป็นภาษาอังกฤษ 14 ฐานด้วยเหตุนี้การรับนักศึกษา การมอบตัวนักศึกษา การลงทะเบียน การส่งคะแนน(เกรด)นิสิต การแจ้งผลการศึกษา การจ่ายเงินจะผ่านระบบ On-line ทั้งหมด

และก็ในสภาพสังคมยุคโลกาภิวัตน์รวมทั้งสังคมสมัยเศรษฐกิจฐานความรู้หรือจะเรียกว่า เศรษฐกิจโมเลกุล (Molecular Economy) การดำเนินอะไรก็แล้วแต่จำต้องหาพันธมิตรรวมทั้งการสร้างเครือข่ายทั้งข้างในและก็ต่างถิ่นรวมทั้งทั้งภาครัฐและเอกชน เนื่องจากว่าต้องการใช้ทรัพยากรร่วมต่างๆด้วยกัน ลดต้นทุนรวมทั้งรายจ่ายสำหรับในการลงทุนและแลกเปลี่ยนเรียนรุ้พวกนี้ฯลฯ

ในปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมามหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ก็เลยได้ทำข้อตกลงแล้วก็ความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานต่างๆมากยิ่งขึ้น ดังเช่นว่า ด้านจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยได้มีความร่วมมือปรับปรุงบุคคลามือกับภาครัฐ แล้วก็ธุรกิจเอกชน เช่น บริษัท กันตนากรุป จำกัน(มหาชน) MK Restaurants, APRIME, Australia Culinary Solution, สถานศึกษาธุรกิจการของกินไทยแล้วก็นานาชาติ กรมผลักดันการปกครองท้องถิ่น อบจ. จังหวัดระนอง กาองกองทัพบกและก็กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฯลฯ

ยิ่งไปกว่านี้ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ทำความร่วมมือทางด้านวิชาการและก็การเล่าเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยทั้งยังในทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย ได้จัดการเรียนรู้แบบสองปริญญา หรือ Two-degree Program กับ Yunan Normal University, ตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Tin Jin Normal University, Tin Jin Chinese Traditional Medicine University,Vietnam Teacher's Training, Cambodia Cultural University, เรียนปริญญาตรี Tokyo Education University, มหาวิทยาลัย Wolver Hampton University, Edith Cowan, Rutgers University, Indiana state University, Califonia state University at Fullerton, Cesar-Rizt Institute, Switzerland เป็นต้น

(Image: https://ssru.ac.th/useruploads/images/20180726/2018072615325938044433.jpg). สนใจศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย ติดต่อได้ที่นี่ https://ssru.ac.th/home Website สวนสุนันทา https://goo.gl/YL81Ry Ref.: เรียนภาคสมทบ